VZOR PRÁVNÍHO DOKUMENTU – Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady/Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele

V přílohe vzor právního dokumentu – Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady/Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Vždy dopručujeme konzultaci s advokátem při práci se vzory právních dokumentů a smluv.

VZOR_rozhodnutí jediného společníka v působnosti VH_schv sml o výkonu fce