SMLOUVY

Máte zájem o vypracování či kontrolu smlouvy online? Pak není nic jednoduššího než využít náš poptávkový systém. Stačí si jen zvolit, zda jste občan nebo firma. Dále si vyberte, jakou službu po nás poptáváte a do okýnka Popis poptávky nám napište svá přání a veškeré požadavky. Pokud máte přílohu, nahrajte ji s pomocí tlačítka Nahrát dokument. Vaši poptávku si prostudujeme a obratem vás budeme kontaktovat.

smo cs SMLOUVY

E-mail

Jsem

Popis smlouvy

Další komentáře ke smlouvě

Upload file/Nahrát dokument

Přečetl jsem a souhlasím s podmínkami.
1155180284 SMLOUVYSpeciální nabídka

V této sekci nabízíme přípravu nebo revizi speciálních druhů smluv. Díky našim dlouhodobým zkušenostem v těchto oblastech, a to i z mezinárodních transakcí, jsme získali potřebné znalosti a dovednosti k jejich tvorbě.

NDA

NDA neboli dohoda o mlčenlivosti je prostředkem ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství. V dnešní době je velmi běžné až nutné chránit si nápad, firemní postupy, seznamy klientů atd. K tomuto účelu vám sepíšeme NDA neboli smlouvu o ochraně důvěrných informací a obchodního tajemství, a to i mezi subjekty z jiných států.

Internetové projekty

Začínáte podnikat na internetu, provozujete e-shop nebo máte nápad který chcete přenést do praxe prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace. V této oblasti vám neposkytneme nejenom odbornou právní konzultaci a sepsání potřebných smluv s developery nebo s poskytovateli tvorby webů, ale i nezbytné praktické rady a tipy. V případě zájmu vám připravíme i srozumitelné obchodní podmínky, které budou korespondovat s vašimi potřebami a potřebami vašeho podnikání.

Outsourcingové smlouvy

Outsourcing je naší specializací. Vytvoříme pro vás kvalitní lokální i mezinárodní outsourcingové smlouvy pro outsourcing byznys procesů nebo IT podpory a řešení. My poskytujeme řešení, které kombinují právní i praktické stránky věci. Naše smlouvy myslí na vše, od potřebných právních ustanovení, ochranu, procesování a transfer osobních údajů, až po kontrolu příloh, lhůt a termínů, návrhy změnového procesu a řešení problémů. My myslíme na vše a tak se stáváme nevyhnutnou součástí vašeho obchodního a projektového týmu.

Smlouvy o transferu osobních údajů

Při transferu osobních údajů do třetích zemí , k čemu dochází především u outsourcingu nebo u internetových projektů, je vždy třeba dbát zvýšené opatrnosti. Využijte našich právních služeb, mějte svá data pod kontrolou a v souladu s lokální a EU legislativou. Poskytujeme také tvorbu a revize lokálních smluv na zpracování a ochranu osobních údajů.

Business process outsourcing

Business proces outsourcing (zkráceně BPO) je odvětví outsourcingu, kdy převádíte odpovědnost za určitou část vašeho podnikání na externí firmu. Jedná se o specifické obchodní funkce či pracovní procesy. Tyto postupy známe z obou stran a naším cílem je připravit takovou smlouvu, kterou dosáhnete vaše obchodní cíle a umožní poklidnou a dlouhodobou spolupráci se zvoleným outsourcingovým partnerem.

IT outsourcing

Převod IT procesů na jinou firmu za účelem zefektivnění vlastních procesů nebo nákladů je už běžně užívanou metodou, kterou korporace optimalizují své náklady na IT. Outsourcingové smlouvy se často podepisují na dlouhé časové úseky. Proto je důležité mít připravenou perfektní smlouvu, která nenechá nic náhodě. Přesně takové smlouvy vám rádi připravíme.

Mezinárodní smlouvy

Zakládáte zahraniční pobočku nebo například obchodujete s podnikateli z jiných států? Rádi pro vás připravíme kvalitní a funkční mezinárodní smlouvy. Nabízíme vám konzultaci, kontrolu a tvorbu mezinárodních smluv. Postaráme se vám o právní stránku přeshraničních transakcí a případně vás i spojíme se zkušeným právním zástupcem v jiné zemi. Poskytujeme právní servis i pro pohodlné mezinárodní podnikání.Contract management

Jednou z oblastí našich služeb je také contract management, tedy efektivní správa a řízení vašich smluv. Tyto služby vám šetří čas a pomáhají vašemu podnikání růst. Jak vám můžeme pomoct a co znamená Contract management v praxi?

Implementace procesů k řízení smluv

Implementace procesů k řízení smluv zejména ve fáze po jejích podpisu, nebo i ve fáze jejích vyjednávání, vám umožní nejen jejích efektivní administrativu, ale zejména zabezpečí, aby se podle těchto smluv skutečně postupovalo, sledovali a vykonávali se práva a povinnosti stran a jejich závazků a aplikoval se změnový proces v případě nutnosti. Efektivní Contract management ve vaší firmě vám může pomoci dosáhnout obchodní cíle vašeho podnikání, což je jeho hlavním významem

Konzultace

V oblasti Contract managementu poskytujeme odborné konzultace online. Poradíme vám, jak zefektivnit práci s budoucími i již podepsanými smlouvami, pomůžeme v rámci změnového procesu. Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo kontaktním formulářem. Díky letitým zkušenostem s řízením smluv najdeme řešení na míru i pro vás.


Das entsprechende ghostwriter hausarbeit formular finden sie hier.