CENÍK

Níže si můžete prohlédnout ceník našich služeb. Ceny za některé nabízené úkony jsou pevně dané, jiné stanovujeme dohodou. Záleží na rozsahu a náročnosti vašich požadavků.

K našim klientům přistupujeme férově. Veškeré platby, poplatky a jejich výši budete znát předem. V případě změny vás okamžitě informujeme.

SMLUVNÍ ODMĚNA / MIMOSLUVNÍ ODMĚNA / TRESTNÍ VĚCI

SMLUVNÍ ODMĚNA

Hodinová Hodinová Podílová Kombinovaná Paušální
Právní služby Konzultační služby / Outsourcing, Contract Management, Mezinárodní transakce
Od 1500,- Kč Od 2500 Kč % podíl na věci Dohodou Balíčky
Dohodou
Právní služby Outsourcing, IT projekty a mezinárodní transakce
Od 2500 Kč

MIMOSLUVNÍ ODMĚNA

Dle advokátního tarifu, vyhláška 177/1996 sb., advokátní tarif

TRESTNÍ VĚCI

Dle advokátního tarifu, vyhláška 177/1996 sb., advokátní tarif, nebo dohodouORIENTAČNÍ CENÍK NEJČASTĚJŠÍCH TYPŮ PRÁVNÍCH SLUŽEB

ORIENTAČNÍ CENÍK NEJČASTĚJŠÍCH TYPů PRÁVNÍCH SLUŽEB

OBČANÉ FIRMY a KORPORACE
Typ sluzby Cena/Kč/Od Typ sluzby Cena/Kč/Od
Základní konzultace, max. 15 min ZDARMA Základní konzultace 500
NDA 3.000 NDA 3.500
Smlouva na prodej nemovitosti /dle hodnoty 6.000 Likvidace společnosti 30.000
Darovací smlouva/dle hodnoty 3.000 Revize smlouvy na transfer osobních údajů do zemí třetího světa/dle rozsahu 5.000
Nájemní smlouva 4.500 Smlouva o dílo – webová stránka 5000
Pracovní smlouva - revize 3.000 IT smlouvy/dle rozsahu a hodnoty 10.000
Smlouva o výkonu funkce 8.000 Ochrana osobních údajů pro weby 5.000
Ukončení pracovního poměru 3.000 Všeobecné obchodní podmínky/dle rozsahu 10.000
Předmanželská smlouva 10.000 Developerský projekt /web-development/smlouva o dílo 15.000 dle rozsahu
Nesporný rozvod 10.000 Založení společnosti 10.000
Návrh na nesporný rozvod 2.000 Změny ve společnostech 8.000
Ukončení pracovního poměru s odstupným 5.000 + 1% z odstupného u manažerských pozic Převody podílů 8.000
Zmlouva na prodej webu/dle rozsahu 8.500
Zakládání společností v jiných zemích Dohodou
Řešení problémů v jiných zemích Dohodou
Firemní pobočky v jiných zemích Dohodou
Vysílání zaměstnanců do jiných zemí DohodouUvedené ceny nezahrnují poplatky. Jsme plátci DPH. K uvedeným cenám se připočítává DPH ve výši 21%. Uvedené ceny u smluv jsou kalkulovány za běžné smlouvy o rozsahu 1-2 stránek, pokud není uvedeno jinak, nebo “dle rozsahu”.

VÝHODNÝ MĚSÍČNÍ PAUŠÁL PRO FIRMY A PODNIKATELE

VÝHODNÝ MĚSÍČNÍ PAUŠÁL PRO FIRMY A PODNIKATELE

BASIC MEDIUM XL
Právní služby/konzultace Právní služby/konzultace Právní služby/ konzultace
Max: 6 hod měsíčně Max: 14 hod měsíčně Max: 40 hod měsíčně
8.000,- Kč 14.000,- Kč 40.000,- Kč
Objednat >> Objednat >> Objednat >>


Tyto speciální měsíční paušály nezahrnují práci na outsourcingových smlouvách a IT projektech a poplatky.

CENÍK IT a BPO OUTSOURCINGOVÝCH SMLUV

CENÍK IT a BPO OUTSOURCINGOVÝCH SMLUV

Revize lokálních outsourcingových smluv/dle hodnoty smlouvy “TCV”

TCV do 1 mil Kč TCV do 5 mil Kč TCV nad 5 mil Kč
25.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč
+1 % z TCV


Revize mezinárodních smluv/dle hodnoty smlouvy “TCV”

Do 1 mil USD Do 5 mil USD Nad 5 mil USD
50.000 Kč 60.000 Kč 100.000 Kč
+0.1% z TCV +0.06% z TCV +0.05% z TCV


Revize zahrnuje kontrolu právních aspektů z hlediska práva ČR a kontrolu celkové koncepce smlouvy,jejího celého rozsahu včetně příloh a smluv souvisejících, např. NDA, Letter of intent, atd. Rádi pro vás také zařídíme právní revize z hlediska jiných jurisdikcí. Revize nezahrnuje kontrolu daňových aspektů smlouvy, které však můžeme zabezpečit.

LEGAL PROJECT MANAGEMENT I CONTRACT MANAGEMENT I ZAPÚJČENÍ KORPORÁTNÍHO COUNSELA

LEGAL PROJECT MANAGEMENT I CONTRACT MANAGEMENT I ZAPÚJČENÍ KORPORÁTNÍHO COUNSELA

Implementace, kontrola, revize, konzultace právních a contract management firemních procesů, nebo zapůjčení zkušeného korporátního counsela

Legal project management Contract Management projects Zapůjčení korporátního counsela
40 h/měsíčně 40 h/měsíčně 40 h/měsíčně
50.000,- Kč 55.000,- Kč 60.000,- Kč

LEGAL CONCIERGE

Nabízíme službu “legal concierge”. Legal concierge mluví plynně anglicky. Rád za vás vyřeší vaše právní a firemní záležitosti v jiných zemích, a to prostřednictvím právních zástupců oprávněných vykonávat právní služby v dané zemi. Legal concierge za vás může negociovat obchodní podmínky smluv, nebo řídit team nogociátorů, právníků a jiných funkcí. Dále může pomoci s výběrem právního zástupce ve vámi určené zemi.


Cena: DohodouDALŠÍ POPLATKY

DALŠÍ POPLATKY

Dle konkrétní služby se k uvedeným cenám mohou přičítat násl. poplatky:

  • • nánáhrada hotových výdajů - soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.

    • I. náhrada cestovních výdajů - účtujeme podle platných právních předpisů o cestovních náhradách. Cena dohodou, nebo

    • II. 300 Kč na jeden úkon právní služby za vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné

  • • ztrátu času při cestě k výkonu právního úkonu: suma 100,- Kč za každou započatou půlhodinu, podle Advokátního tarifu, není-li dohodnuto jinak.

Každý klient obdrží předběžnou kalkulaci za právní nebo konzultační služby. Dále obdrží fakturu s přesným vymezením poskytnutých služeb.

 
 
 

Written challenges were more likely to be retained pay for an essay because they were more likely to follow the policy in those cases.