Contract management?

Spolupracujeme s Právní Servis 24 www.pravniservis24.cz

Jste firma která produkuje smlouvy? Stará se Vám o ně někdo kromě administrátora? Řídíte rizika smlouvy, předcházáte jim a řídíte proces změn? Jak dosáhnout u smluv maximalizace jejich obchodního účelu?

My děláme efektivní top-class contract management, neboli řízení Vašich smluv v praxi. Kontaktujte nás.