Korporátny counsel/firemný právnik alebo externá spolupráca firiem s ex-korporátnym counselom? Čo je pre firmu výhodnejšie?

Moderný svet a neustála potreba inovovať sa dotýkajú aj právnickej profesie. Najnovšie trendy, ktoré mimochodom už nejakú dobu úspešne fungujú v zahraničí, prichádzajú aj do Česka. Neustály tlak firiem na šetrenie nákladov predovšetkým u funkcií, ktoré zisk priamo negenerujú /tzv. overheads/, dal podnet na vznik alternatívneho prístupu k poskytovaniu právnych služieb ako pre menšie a stredné firmy tak pre veľké korporácie.

Čo je viac výhodné pre firmu ktorá potrebuje právnika a zároveň potrebuje šetriť náklady za externé advokátske kancelárie? Je to zamestnávanie in-house právnika ktorého si firma nájde, najme a vyškolí, aby mal potrebné skúsenosti v oblasti práva, v oblasti firemnej kultúry a znalosti o oblastiach v ktorých spoločnosť podniká, alebo je to externý seniorný alebo špecializovaný právnik ktorý svet firiem a korporácií pozná z predchádzajúcich skúseností, má potrebné znalosti, a preto môže ponúknuť pridanú hodnotu pre firmu pre ktorú pracuje od prvého dňa? Firma v druhom prípade ušetrí náklady za nábor, zaškolovanie, bonusy, odvody a platí experta len vtedy keď “pracuje”. Na rozdiel od klasického advokáta ktorý tiež môže pracovať iba vtedy keď mu firma dá prácu, má ex in-house právnik, ktorý môže byť tiež advokátom, skúsenosti zo sveta korporácií, ktoré mu pomôžu rýchlejšie sa zorientovať a tým i ušetriť firme ďalšie náklady spojené s poskytnutými právnymi službami.

PrávníServisOnline prichádza s ponukou, ktorá je čoraz populárnejšou napr. v Anglicku či USA tzv. “zapújčení externího counsela”. V zahraničí sa tento systém často nazýva „contract lawyer“ alebo „lawyer on demand“. Táto ponuka v sebe kombinuje výhody firemného právnika a klasického advokáta z advokátskej kancelárie.

Externí korporátní counsel:
– je advokát s predchádzajúcou skúsenosťou práce na pozíciách firemný právník/counsel pre nadnárodné korporácie
– prináša unikátnú kombináciu znalosti z fungovania korporácií a advokácie
– táto skúsenosť je často medzinárodná
– pozná obchodnú stránku fungovania firmy/korporácie a preto vie fundovane reagovať na rôzne situácie
– má skúsenosť s rôznymi oblasťami a odvetviami napr: FMCG, IT, konzultačné služby, outsourcing, anti Money Laundering, HR, firemné interné predpisy, atd
– je generalista a zároveň špecialista, a hlavne má “business sense”
– samozrejme hovrí a píše plynule zrozumitelnou agličtinou
– pozná svet korporácií, zpôsoby komunikácie v korporáciách, “approval” postupy, maticové štruktúry
– vie sa okamžite zoznámiť s korporáciu, jej internými predpismi a manažerskými štruktúrami a tak sa jej prizposobiť a efektívne zapojiť do pracovného procesu
– šetrí náklady ktoré by inak firma musela investovať do školenia nového právnika, do hľadania vhodného profilu prostredníctvom náborových agentúr a do odvodov, benefitov, prípadne
do odstupného
– pracuje efektívne, tj iba vtedy “keď je práca”, tzn. firma platí za výkon nie za prítomnosť
– pracuje na zverenom projekte
– advokát môže pracovať zo sídla firmy alebo virtuálne
– firma nemusí platiť popri zamestnancovi – právnikovi aj externé advokátske kancelárie
– spolupráca je postavená na báze zmluvy medzi firmou a advokátom, ktorý nemusí živit aparát advokátnej kancelárie
– poplatky za takéto služby si firma dáva do nákladov

PrávníServisOnline má takúto ponuku externého counsela buď za 60.000 Kč/hod bez DPH mesačne, alebo za individuálnu hodinovú sadzbu podľa rozsahu požadovanej práce, čo je výhodné v porovnaní s nákladmi, ktoré firma musí vynaložiť za svojho interného counsela s rovnako adekvátnou skúsenosťou, alebo na služby advokátskej kancelárie.

Takáto spolupráca je možná a výhodná nielen pre firmy a korporácie, ale aj pre samotné advokátske kancelárie, v prípade že majú dočasný nedostatok kapacity, majú nedostatok advokátov na konkrétne expertízy či počas materských dovoleniek.
essay writer.